Домашнє завдання.

16.01

№ 15.11; 15.12; 16.19

22.01

№ 15.4; 15.6; 16.2; 16.4

23.01

№ 16.6; 16.8; 16.12

29.01

№ 17.1; 17.2; 17.4; 17.5

30.01

№ 17.5; 17.6

13.02

№ 19.14; 19.15

 

Тригонометричні рівняння і нерівності.(9 год 1к/р)

 

35

Обернені тригонометричні функції у=arcsinx і у=arccosx у=arctgx і у=arcctgx (означення, властивості, графіки).

15.01

36

Найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння cosx=a і sinx=a

16.01

37

Найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння tgx=a і сtgx=a.

22.01

38

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Заміна змінних при розв’язуванні тригонометричних рівнянь. Розв’язування однорідних тригонометричних рівнянь та зведення тригонометричних рівнянь до однорідного.

23.01

39

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Розв’язування тригонометричних рівнянь виду f(x)=0 за допомогою розкладання на множники. Відбір коренів у тригонометричних рівнянь.

 

29.01

40

Розв’язування систем тригонометричних рівнянь.Найпростіші тригонометричні нерівності.

30.01

41

Узагальнення і систематизація знань.

05.02

42

Тематична контрольна робота.

06.02

43

Корекція знань, умінь і навичок.

12.02

 

Поняття похідної. Обчислення похідних (10 годин)

 

44

Модуль дійсного числа та його властивості.

13.02

45

Поняття границі функції в точці.

19.02

46

Неперервність функції.

20.02

47

Поняття приросту аргументу і приросту функції. Задачі, які приводять до поняття похідної. Означення похідної.

26.02

48

Геометричний і механічний зміст похідної. Рівняння дотичної до графіка функції у=f(x). Зв’язок між диференційованістю і неперервністю функції.

27.02

49

Правила обчислення похідних.

05.03

50

Похідна складеної функції.

06.03

51

Похідні елементарних функцій.

12.03

52

Розв’язування задач на знаходження похідної заданої функції.

13.03

53

Узагальнення і систематизація знань.Самостійна робота.

19.03

54

Контрольна робота.

20.03

 

Корекція знань, умінь і навичок.

 

 

Застосування похідної до дослідження функції (8 годин)

 

55

Достатня умова зростання (спадання) функції. Монотонність і сталість функції. Критичні точки функції.

02.04

56

Екстремуми функції. Необхідна і достатня умова екстремуму. Розв’язування вправ на знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції.

03.04

57

Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка.

09.04

58

Розв’язування вправ на дослідження функцій за допомогою похідної та побудову графіків функцій.

10.04

   

59

Знаходження найбільшого і найменшого значень функції на відрізку. Розв’язування задач на знаходження найбільшого і найменшого значень функції.

16.04

60

Розв’язування задач прикладного змісту.

17.04

61

Узагальнення і систематизація знань.Самостійна робота.

23.04

62

Тематична контрольна робота.

24.04

63

Корекція знань, умінь і навичок.

30.04

 

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

(8 год)

 

64

Числові функції. Побудова графіків за допомогою геометричних перетворень.

07.05

65

Перетворення коренів. Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей.

08.05

66

Степенева функція. Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником.

14.05

67

Тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння.

15.05

68

Тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння.

21.05

69

Тематична контрольна робота.

22.05

70

Корекція знань, умінь і навичок.

28.05

71

Семестрове оцінювання. Річне оцінювання.

29.05