Домашнє завдання.

 

13.11

№ 8.3; 8.5; 8.7; 8.9

 

АЛГЕБРА 10 КЛАС ( І семестр)

уроку

Теми, види письмових робіт

 

1

Повторення.

04.09

2

Повторення.

05.09

 

1. Функції, рівняння, нерівності.(6год 1к/р)

 

3

Числові функції. Способи задання числових функцій.

11.09

4

Властивості та графіки основних видів функцій. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень.

12.09

5

Рівняння-наслідки та рівносильні перетворення рівнянь.Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь.

18.09

6

Рівносильні перетворення нерівностей. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля. Рівняння і нерівності з параметрами.

19.09

7

Узагальнення і систематизація знань.Самостійна робота.

25.09

8

Тематична контрольна робота.

26.09

 

2. Степенева функція.(10год 1к/р)

 

 

Корінь п-го степеня. (5год)

 

9

Корінь п-ого степеня та його властивості. Арифметичний корінь п-ого степеня та його властивості.Функція та її графік.

02.10

10

Перетворення коренів. Дії над коренями.

03.10

11

Ірраціональні рівняння.

09.10

12

Ірраціональні рівняння.Самостійна робота.

10.10

13

Ірраціональні нерівності. Розв’язування систем ірраціональних рівнянь.

16.10

 

Степінь із раціональним показником. (5год)

 

14

Степінь з раціональним показником та його властивості.

Степенева функція, її властивості та графік.

17.10

15

Перетворення виразів, що містять степені з раціональним показником.

23.10

16

Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота.

24.10

17

Тематична контрольна робота.

06.11

18

Корекція знань, умінь і навичок.

07.11

 

3. Тригонометричні функції (16 год 2к/р)

 

19

Радіанна міра кута.

13.11

20

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргумента.

14.11

21

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента.

20.11

22

Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій.

21.11

23

Властивості та графіки тригонометричних функцій.

27.11

24

Контрольна робота.

28.11

25

Формули додавання.Формули подвійного кута.Формули зведення.

04.12

26

Розв’язування задач.

05.12

27

Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток.

11.12

28

Формули пониження степеня; формули половинного кута.

12.12

29

Узагальнення і систематизація знань.

18.12

30

Тематична контрольна робота.

19.12

31

Корекція знань, умінь і навичок.

26.12