Домашнє завдання.

14.11

№ 32.6; 32.9

 

ГЕОМЕТРІЯ 10 КЛАС (I семестр)

уроку

Теми, види письмових робіт

 

 

І. Вступ до стереометрії. (5год)

 

1

Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії.

05.09

2

Наслідки з аксіом стереометрії.

06.09

3

Розв’язування найпростіших задач на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.

12.09

4

Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота.

13.09

5

Тематична контрольна робота.

19.09

 

ІІ. Паралельність прямих і площин у просторі.(16год)

 

 

Розміщення двох прямих у просторі. Паралельність прямої і площини. (8год)

 

6

Розміщення двох прямих у просторі.

20.09

7

Ознаки паралельних і мимобіжних прямих.

26.09

8

Властивості паралельних прямих.

27.09

9

Розв’язування задач.

03.10

10

Взаємне розміщення прямої та площини у просторі. Ознака паралельності прямої та площини.

04.10

11

Властивості прямої, паралельної площині.

10.10

12

Узагальнення і систематизація знань.Самостійна робота.

11.10

13

Тематична контрольна робота.

17.10

 

Паралельність площин (8год 1к/р).

 

14

Розміщення двох площин у просторі.

18.10

15

Ознака паралельності площин.

24.10

16

Властивості паралельних площин.

25.10

17

Розв’язування задач.

07.11

18

Паралельне проектування та його властивості.

08.11

19

Узагальнення і систематизація знань.Самостійна робота.

14.11

20

Тематична контрольна робота.

15.11

21

Корекція знань, умінь і навичок.

21.11

 

ІІІ. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (13год 1 к/р)

 

22

Перпендикулярність прямих у просторі.

22.11

23

Розв’язування задач на перпендикулярність прямих у просторі.

28.11

24

Перпендикулярність прямої та площини у просторі.

29.11

25

Розв’язування задач на перпендикулярність прямої та площини.

05.12

26

Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри.

06.12

27

Розв’язування задач на перпендикулярність прямих, прямої та площини у просторі.

12.12

28

Перпендикулярність площин. Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих і площин.

13.12

29

Розв’язування задач. Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота.

19.12

30

Контрольна робота.

20.12

31

Корекція знань, умінь і навичок.

26.12

32

Семестрове оцінювання.

27.12