Домашнє завдання.

16.01

№ 38.4; 38.3; 38.6

17.01

№ 38.13; 38.17; 38.18

23.01

№ 38.7; 38.11; 38.12; 38.19

24.01

№ 38.2; 38.3; 38.13

30.01

№ 38.11; 38.12; 38.15

31.01

№ 38.17; 38.18; 38.20; 38.21

13.02

№ 38.20; 38.21; 38.22; 38.23

 

Координати, геометричні перетворення у просторі (11год 1 к/р)

 

33

Прямокутна система координат у просторі.

16.01

34

Відстань між двома точками простору.

17.01

35

Координати середини відрізка.

23.01

36

Перетворення симетрії в просторі.

24.01

37

Поняття про рух, рівність фігур у просторі.

30.01

38

Паралельне перенесення в просторі.

31.01

39

Перетворення подібності та його властивості.

06.02

40, 41

Розв’язування задач.

07.02 13.02

42

Розв’язування задач. Узагальнення і систематизація знань.

Самостійна робота.

14.02

43

Контрольна робота.

20.02

44

Корекція знань, умінь і навичок.

21.02

 

Кути і вектори у просторі. (14год 1к/р)

 

45

Кут між мимобіжними прямими.

27.02

46

Розв'язування задач

28.02

47

Кут між прямою і площиною.

06.03

48

Кут між площинами.

07.03

49

Розв'язування задач

13.03

50

Площа ортогональної проекції многокутника.

14.03

51

Розв'язування задач на знаходження кутів у просторі.

20.03

52

Вектори в просторі (рівність векторів, колінеарність векторів, компланарність векторів). Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число, властивості дій над векторами.

21.03

53

Кут між векторами. Скалярний добуток векторів.

03.04

54

Розв'язування задач на застосування векторів.

04.04

55

Розв’язування задач на кути і відстані у просторі.

10.04

56

Розв’язування задач на кути і відстані у просторі.

11.04

57

Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота.

17.04

58

Тематична контрольна робота.

18.04

59

Корекція знань, умінь і навичок.

24.04

 

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

(8 год)

 

60

Основні фігури геометрії та їх розміщення у просторі.

25.04

61

Розв’язування задач на використання властивостей паралельності прямої і площини.

02.05

62

Розв’язування задач на використання властивостей паралельності прямої і площини.

08.05

63

Перпендикуляр і похила до площини, відстані та кути у просторі.

15.05

64

Розв’язування задач на використання властивостей перпендикулярності прямої і площини.

16.05

65

Розв'язування задач. Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота.

22.05

66

Тематична контрольна робота.

23.05

67

Корекція знань, умінь і навичок.

29.05

68

Семестрове, річне оцінювання.

30.05