Домашнє завдання.

 14.01

№ 687; 689; 693

15.01

№ 700; 703; 707; 709

16.01

№ 724; 726; 732; 734

18.01

№ 774; 775; 777

23.01

№ 776; 778; 787

25.01

№ 747; 748

28.01

№ 780; 782

29.01

№ 783(3); 784; 785

01.02

№ 757; 758; 770

04.02

№790; 791; 793; 795; 797

06.02

№ 804; 805; 806; 807

08.02

№ 812; 813; 814; 815; 816

11.02

№ 832;833; 834;828

13.02

№ 855(в); 856; 857

15.02

№ 871; 873; 892; 872 (доробити)

19.02

№ 904; 905; 906; 907

 

Дробові числа.

 

 

Звичайні дроби.

 

63.

Дробові числа. Дріб як частина цілого. Чисельник і знаменник дробу.

14.01

64.

Дріб як форма запису частки від ділення двох натуральних чисел. Запис натурального числа у вигляді звичайного дробу.

15.01

65.

Правильні і неправильні дроби. Дробові числа. Виділення цілої частини з неправильного дробу.

16.01

66.

Виділення цілої частини з неправильного дробу. Перетворення дробових чисел у неправильний дріб.

18.01

67.

Виділення цілої частини з неправильного дробу. Перетворення дробових чисел у неправильний дріб.

21.01

68.

Порівняння дробів.

22.01

69.

Порівняння дробів.

23.01

70.

Додавання і віднімання дробів і дробових чисел з однаковими знаменниками.

25.01

71.

Додавання і віднімання дробів і дробових чисел з однаковими знаменниками.

28.01

72.

Додавання і віднімання дробів і дробових чисел з однаковими знаменниками.

29.01

73.

Розв’язування задач на знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу.

30.01

74.

Розв’язування задач на знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу.

01.02

75.

Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота.

04.02

76.

Тематична контрольна робота.

05.02

77.

Корекція знань, умінь і навичок.

06.02

 

Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

78.

Десятковий дріб. Читання і запис десяткових дробів.

08.02

79.

Порівняння десяткових дробів.

11.02

80.

Порівняння десяткових дробів.

12.02

81.

Округлення десяткових дробів.

13.02

82.

Округлення десяткових дробів.

15.02

83.

Додавання і віднімання десяткових дробів.

18.02

84.

Додавання і віднімання десяткових дробів.

19.02

85.

Розв’язування вправ і задач.

20.02

86.

Узагальнення і систематизація знань. Самостійна робота.

22.02

87.

Тематична контрольна робота.

25.02

88.

Корекція знань, умінь і навичок.

26.02

 

Множення і ділення десяткових дробів.

 

89.

Множення десяткових дробів.

27.02

90.

Множення десяткових дробів.

01.03

91.

Множення дробів на розрядну одиницю.

04.03

92.

Властивості множення десяткових дробів.

05.03

93.

Властивості множення десяткових дробів.

06.03

94.

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

11.03

95.

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

12.03

96.

Ділення на десятковий дріб.

13.03

97.

Ділення на десятковий дріб.

15.03

98.

Ділення десяткового дробу на розрядну одиницю.

18.03

99.

Округлення частки. Перетворення звичайного дробу на десятковий.

19.03

100.

Округлення частки. Перетворення звичайного дробу на десятковий.

20.03

101.

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

22.03

102.

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

01.04

103.

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами.

02.04

104.

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами.

03.04

105.

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами.

05.04

106.

Узагальнення і систематизація знань.Самостійна робота.

08.04

107.

Тематична контрольна робота.

09.04

108.

Корекція знань, умінь і навичок.

10.04

 

Масштаб. Середнє арифметичне кількох чисел. Обчислення на калькуляторі. Задачі на відсотки. Побудова діаграм.

 

109.

Масштаб. Знаходження відстані на географічній карті.

12.04

110.

Масштаб. Знаходження відстані на географічній карті.

15.04

111.

Середнє арифметичне, його застосування для розв’язування задач.

16.04

112.

Середнє арифметичне, його застосування для розв’язування задач.

17.04

113.

Обчислення на калькуляторі. Практична робота.

19.04

114.

Обчислення на калькуляторі. Практична робота.

22.04

115.

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа.

23.04

116.

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа.

24.04

117.

Знаходження числа за його відсотком.

26.04

118.

Знаходження числа за його відсотком.

30.04

119.

Знаходження відсоткового відношення.

03.05

120.

Знаходження відсоткового відношення.

06.05

121.

Розв’язування задач на відсотки.

07.05

122.

Розв’язування задач на відсотки.

08.05

123.

Лінійні та стовпчасті діаграми. Їх побудова.

10.05

124.

Лінійні та стовпчасті діаграми. Їх побудова.Самостійна робота.

13.05

125.

Тематична контрольна робота.

14.05

126.

Корекція знань, умінь і навичок.

15.05

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

 

127.

Розв’язування задач на рух.

17.05

128.

Розв’язування задач на рух.

20.05

129.

Розв’язування задач на знаходження чисел за їх сумою і різницею, сумою (різницею) і кратним відношенням.

21.05

130.

Розв’язування задач на знаходження чисел за їх сумою і різницею, сумою (різницею) і кратним відношенням.

22.05

131.

Розв’язування задач геометричного змісту.

24.05

132.

Розв’язування задач на всі дії з числами.

27.05

133.

Розв’язування рівнянь. Самостійна робота.

28.05

134.

Підсумкова контрольна робота.

29.05

135.

Розв’язування комбінаторних задач і задач підвищеної складності.

31.05