Домашнє завдання.

 

03.09

№ 14; 15; 16

04.09

№ 20; 22; 37 ( доробити)

05.09

№ 23;24 (ст.10)   № 39; 41 (ст.12)

06.09

доробити: №27; 30; 32; 34*

ст.11 28; 29; 31; 33

10.09

№ 168; 169; 167( доробити) ст.49

11.09

№ 182; 183; 184(1;2)

12.09

№ 171(6;7;8); 172; 173

14.09

№ 49; 51; 54; 55

17.09

№73; 70; 76*

18.09

№121; 124; 126; 128

19.09

№ 132; 134; 136; 135 доробити

МАТЕМАТИКА 5 клас

уроку

Теми, види письмових робіт

Дата уроку

Примітки

1.

Обчислення значень виразів та розв’язування рівнянь (повторення)

03.09

 

2.

Розв’язування текстових задач (повторення)

04.09

 

 

Натуральні числа. Геометричні фігури і величини.

 

 

3.

Натуральний ряд чисел. Читання і запис натуральних чисел, більших за мільйон. Число 0.

05.09

 

4.

Запис натуральних чисел. Розряди і класи натуральних чисел.

07.09

 

5.

Розв’язування задач і вправ.

10.09

 

6.

Самостійна робота.

11.09

 

7.

Основні геометричні фігури: точка, пряма, площина.

12.09

 

8.

Промінь. Відрізок. Побудова відрізка заданої довжини та вимірювання відрізків. Ламана. Довжина ламаної.

14.09

 

9.

Вимірювання і побудова відрізків.

17.09

 

10.

Числовий промінь. Шкали. Види шкал, їх використання.

18.09

 

11.

Числовий промінь. Шкали. Види шкал, їх використання.

19.09

 

12.

Порівняння натуральних чисел за допомогою координатного променя.

21.09

 

13.

Розв’язування задач і вправ.

24.09

 

14.

Узагальнення і систематизація знань.

25.09

 

15.

Тематична контрольна робота.

26.09

 

16.

Корекція знань, умінь і навичок.

28.09

 

 

Додавання і віднімання натуральних чисел.

 

 

17.

Додавання. Компоненти додавання. Переставна і сполучна властивості додавання. Властивості суми.

01.10

 

18.

Віднімання. Компоненти віднімання. Віднімання суми від числа і числа від суми. Додавання і віднімання різниці.

02.10

 

19.

Розв’язування задач і вправ.

03.10

 

20.

Самостійна робота.

05.10

 

21.

Числові та буквені вирази. Числове значення буквеного виразу.

08.10

 

22.

Числові та буквені вирази. Числове значення буквеного виразу.

09.10

 

23.

Величини. Залежності між величинами. Формули.

10.10

 

24.

Розв’язування задач і вправ.

12.10

 

25.

Узагальнення і систематизація знань.

16.10

 

26.

Тематична контрольна робота.

17.10

 

27.

Рівняння. Корінь рівняння. Розв’язування найпростіших рівнянь.

19.10

 

28.

Рівняння. Корінь рівняння. Розв’язування найпростіших рівнянь.

22.10

 

29.

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.

23.10

 

30.

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.

24.10

 

31.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

26.10

 

32.

Кут. Вимірювання кутів. Транспортир. Види кутів: гострий, прямий, тупий, розгорнутий. Побудова кутів.

05.11

 

33.

Кут. Вимірювання і побудова кутів. Бісектриса кута.

06.11

 

34.

Прямокутник. Квадрат. Їх периметри.

07.11

 

35.

Трикутник, периметр трикутника. Види трикутників.

09.11

 

36.

Рівні фігури. Властивість рівних фігур.

12.11

 

37.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

13.11

 

38.

Тематична контрольна робота.

14.11

 

39.

Корекція знань, умінь і навичок.

16.11

 

 

Множення і ділення натуральних чисел та їх властивості.

 

 

40.

Множення. Компоненти множення, письмове множення.

19.11

 

41.

Переставна, сполучна та розподільна властивості множення.

20.11

 

42.

Ділення. Компоненти ділення, письмове ділення.

21.11

 

43.

Залежності між компонентами множення і ділення.

23.11

 

44.

Множення і ділення натуральних чисел на розрядну одиницю.

26.11

 

45.

Дії першого і другого ступенів, приклади на всі дії з натуральними числами.

27.11

 

46.

Розв’язування текстових задач.

28.11

 

47.

Узагальнення і систематизація знань.

30.11

 

48.

Контрольна робота

03.12

 

49.

Корекція знань, умінь і навичок.

04.12

 

50.

Ділення з остачею. Залежність між компонентами ділення з остачею.

05.12

 

51.

Ділення з остачею. Залежність між компонентами ділення з остачею.

07.12

 

52.

Квадрат і куб числа.

10.12

 

53.

Площі геометричних фігур. Одиниці вимірювання площ, залежності між ними.

11.12

 

54.

Площа прямокутника і квадрата.

12.12

 

55.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

14.12

 

56.

Об’єм геометричної фігури. Одиниці об’єму.

17.12

 

57.

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Формули для обчислення об’ємів прямокутного паралелепіпеда і куба.

18.12

 

58.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

19.12

 

59.

Контрольна робота

20.12

 

60.

Корекція знань, умінь і навичок.

22.12

 

61.

Узагальнююче повторення вивченого матеріалу.

26.12

 

62.

Семестрове оцінювання.

28.12